Obchodní podmínky | Goo Gone

Celková cena (s DPH):0,- Kč
0 ks   Košík
Vyberte si měnu: CZK EUR
Heslo
Registrace | Zapomenuté heslo          

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky 

internetového obchodu www.googone.cz
platné od 14.5.2013 


Provozovatel

Daniel Menšík…..se sídlem Střední 1831/1, PSČ 702 00, Moravská Ostrava
IČO:76633667, DIČ: CZ7510215614
dále jen jako prodávající


Prodávající a kupující strany sjednávají, že jejich  vztahy vzniklé při prodeji zboží z obchodní nabídky firmy Magic American products, Inc. se budou řídit platnými zákony a to v případě velkoobchodního prodeje obchodním zákoníkem, v případě prodeje koncovému zákazníkovi-spotřebiteli občanským zákoníkem a dále sjednanými obchodními podmínkami.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího, jejich neznalost neomlouvá a obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Odeslání objednávky se považuje za souhlas kupujícího s obchodními podmínkami.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Je-li kupujícím koncový zákazník – spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tedy fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami),  je návrhem k uzavření kupní smlouvy již samotné umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu a kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné ze strany kupujícího a považují se za spotřebitelskou smlouvu uzavřenou na dálku. Není-li kupujícím koncový zákazník-spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Prodávající není povinen akceptovat objednávku kupujícího a nepřebírá žádnou odpovědnost za nedodání zboží, pozdní dodání zboží nebo odmítnutí jakékoliv objednávky nebo její části.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že objednané zboží je v danou dobu nečekaně dražší, nebude zákazníkovi zasláno bez předchozí domluvy.

EXPEDICE ZBOŽÍ

Většina nabízeného zboží je expedována v pracovních dnech zpravidla do druhého dne nebo do 2 dnů ode dne následujícího pracovního dne po dni objednání, ve vyjímečných případech a před Vánocemi může být tato doba prodloužena. Prodávající si vyhrazuje si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. Při objednání více druhů zboží je při případné neúplné dodávce zákazník vždy dotazován, zda chce poslat neúplnou dodávku, bez jeho souhlasu nebude neúplná dodávka expedována.Veškeré další objednávky jsou expedovány až po uhrazení předchozích dodávek.

Pro způsob přepravy využíváme služby všech společnosti. 

 doručení do druhého pracovního dne

 oznámení o doručení zásilky SMS zprávou nebo e-mailem den předem

 interaktivní SMS nebo e-mail s 3hodinovým upřesněním času doručení v den doručení

 možnost změnit den doručení odpovědí na SMS nebo e-mail

 v případě neúspěšného doručení zanechá kurýr na místě Oznámení o neúspěšném pokusu o

 doručení (tato informace bude také zaslána emailem)

prostřednictvím www.chcisvujbalik.cz lze potom změnit termín nebo adresu následujícího doručení

dobírku lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou

 více na 


Při objednání zboží nebo při objednávce jejíž hodnota přesahuje 3 000,-Kč bude cena poštovného individuálně kalkulována.

Kupující je o přijetí objednávky ke zpracování, automaticky informován elektronickou poštou (pokud uvede svůj funkční E-mail), přijetí objednávky ke zpracování neznamená ani není potvrzením, že je zboží v daném okamžiku skladem. Aktuální skladová dostupnost je uvedena u každé položky v on-line shopu.


Dle zákona nemůže koncový zákazník-spotřebitel  odstoupit od smluv: 

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

Záruční doba a reklamace se řídí platnými zákony. Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Při dodání zboží je kupující povinen si zboží neprodleně prohlédnout a případné množstevní nebo zjevné vady ihned reklamovat. Při poškození přepravního obalu je nutné sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Při jakémkoliv mechanické poškození zboží a to i bez zjevného poškození obalu je nutno sepsat reklamaci s dopravcem o poškození zásilky a to nejpozději do 24 hodin. Bez zápisu o reklamaci s dopravcem nemůže být Vaše reklamace přijata. Sepsání zápisu o reklamaci je pro pracovníka dopravce povinné, takže je nutno na sepsání zápisu trvat. Pracovník dopravce není v žádném případě oprávněn reklamaci jakýmkoliv způsobem řešit natož ji zamítnout. 

Záruka se nevztahuje na:

- vady zboží způsobené činností nebo nečinností kupujícího nebo třetí osoby, poškození vzniklá porušením a používáním v rozporu s návodem k použití.

- vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
o vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí)

- opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku

V případě uplatnění neoprávněné reklamace budou kupujícímu vyúčtovány veškeré náklady související s touto reklamací, včetně případné dopravy a práce servisního technika. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu  aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
 
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím se registrovat na těchto stránkách dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.  

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Nabídka zboží platí do vyčerpání zásob. Veškeré nabízené zboží nemusí být v danou chvíli skladem. 
Pro lepší komunikaci s Vámi prosím uvádějte spolu s Vaší adresou Váš E-mail, popř. telefonní číslo.

Děkujeme tým GooGone.cz

Copyright © 2013 Goo Gone .

Sortiment aktualizován dne : 08.07.2019